Uroczystość nadania imienia szkole

JANA BRZECHWA „profesor serdecznego uśmiechu”

„Nie lekceważcie fantazji! Bez fantazji nie może powstać nic wielkiego.”

-Jan Brzechwa-
Życiorys Jana Brzechwy

Teksty Jana Brzechwy są wiecznie żywe. Uczą, bawią i wzruszają kolejne pokolenia.

To dla nas duma i wyróżnienie nosić imię JANA BRZECHWY- „profesora serdecznego uśmiechu”.

Oficjalna uroczystośċ nadania szkole imienia odbyła się 16 października 2021 roku. Piękna i wzniosła uroczystośċ, połączona z obchodami Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, zgromadziła wielu rodziców, przyjaciół szkoły i znamienitych gości. Święto szkoły swoją obecnością zaszczycili:

W części artystycznej, poświęconej polskiemu poecie, wystąpili uczniowie szkoły oraz grono pedagogiczne. Piosenki, poważne liryki i żartobliwe wiersze dla dzieci przeplatane były interesującą historią opisującą życiorys Jana Brzechwy. Po tym widowisku nastąpiło oficjalne nadanie imienia szkole. Uroczystego aktu dokonała pani Konsul Generalny w Królestwie Belgii, Dagmara Jasińska. Było to niesamowite przeżycie dla całej szkolnej społeczności, a podniosła atmosfera udzielała się szczególnie uczniom i przedszkolakom. Historyczny moment dla nas wszystkich…

W części oficjalnej mieliśmy przyjemność wysłuchać przemówień pani Prezes PMSZ w Belgii, Barbary Wojdy oraz pani Małgorzaty Kaczyńskiej, która wraz z przedstawicielami Grup Rekonstrukcji Historycznej wręczyła szkole specjalne życzenia i podarunek. Ważnym elementem wydarzenia było wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom Szkolnego Konkursu Plastycznego na najciekawszy portret CIAPTAKA- bohatera jednego z wierszy Jana Brzechwy. Nie zabrakło również specjalnej chwili dla naszego Grona Pedagogicznego, któremu najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyła pani dyrektor, Lidia Zabrocka. W drugiej części spotkania goście i rodzice wysłuchali wykładu o wychowaniu dzieci dwujęzycznych, prowadzonego przez panią Agnieszkę Steur z Holandii. Ciekawe warsztaty były przygotowane specjalnie na międzynarodowe obchody Polonijnego Dnia Dwujęzyczności.