Kurs języka polskiego

Zapraszamy na lekcje języka polskiego dla dorosłych prowadzone przez doświadczoną lektorkę.

Kurs jęz. polskiego dla dorosłych

Kurs będzie odbywać się w naszej szkole w soboty przed południem od połowy stycznia do czerwca. Poziom oraz materiały dostosowane będą do umiejętności uczniów. W razie potrzeby zostaną utworzone dwie grupy na różnym poziomie zaawansowania. Program kursu zawiera treści językowe i kulturowe.

kurs od stycznia do czerwca
materiały dydaktyczne w cenie kursu

CENA: 120 EUR

Michalina Jurkowlaniec

Michalina Jurkowlaniec - prowadząca

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego na specjalizacji Nauczanie języka polskiego jako obcego. Ma doświadczenie w pracy jako lektorka na Uniwersytecie w Mons, we Wrocławiu i w Turynie. Jest również egzaminatorką w trakcie państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego.

Le cours de polonais pour adultes

Les leçons faites par l’enseignante académique se déroulent au sein de notre école le samedi, de janvier à juin. Le cours est adapté au niveau des étudiants, celui-ci comprend les éléments linguistiques et culturels.

Formularz zapisu na kurs jęz. polskiego