Choć Słońce takie jasne, cóż ja o Słońcu Wiem?

Misja

Misją szkoły jest

wychowanie świadomej swojego dziedzictwa kulturowego Polonii pielęgnującej swoje korzenie, wzrastającej w poczuciu przynależności do dwóch kultur, dumnej ze swojej dwujęzyczności i otwartej na pełną integrację ze środowiskiem lokalnym.

Jeśli jesteś gotowy, aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy, abyś nas odwiedził.

Cele

zolnierze5
dwujezycznosc2

Oferta szkoły

Głównym zadaniem naszej szkoły uzupełniającej jest nauka języka polskiego z elementami historii, przyrody i geografii Polski.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Podstawie Programowej opracowanej przez MEN dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Oferta Polskiej Szkoły im. Jana Brzechwy to: