Stowarzyszenie

Polska Macierz Szkolna w Belgii 

Założenie stowarzyszenia

Wpis do rejestru belgijskiego 409.293.577

Polska Macierz Szkolna w Belgii jest stowarzyszeniem non-profit, którego działalność ma na celu promowanie kultury i tradycji polskiej w Królestwie Belgii.

Polska Macierz Szkolna w Belgii

Zarząd stowarzyszenia

W skład zarządu stowarzyszenia, zapisanego w rejestrze belgijskim w roku 1952, pod numerem 409.293.577, z siedzibą w : Rue du Parc19, 4180 Comblain-la-Tour wchodzą następujące osoby:

  • Barbara WOJDA – Prezes
  • Stefania LUDWIKOWSKI – Wiceprezes, skarbnik
  • Piotr ŁADOMIRSKI – Wiceprezes
  • Zofia MALENDOWICZ – sekretarz
  • Róża KOMOROWSKA – sekretarz
  • Anna KABAT – członek zarządu

Działalność

Polska Macierz Szkolna w Belgii jest stowarzyszeniem non-profit, którego działalność ma na celu promowanie kultury i tradycji polskiej w Królestwie Belgii. Stowarzyszenie czyni to poprzez działania na płaszczyźnie edukacji oraz zaangażowanie w organizację przedsięwzięć artystycznych. Od ponad 60 lat organizacja obecna jest w życiu polskiej diaspory w Belgii. Przez należący do niej ośrodek w Ardenach przewinęło się wiele pokoleń Polaków, którzy przyjeżdżając tu nie tylko z Belgii, otrzymywali
obywatelskie i patriotyczne wychowanie.

Polska Macierz Szkolna od lat jest również organizacją parasolową zrzeszającą społeczne szkoły polonijne działające na terenie Belgii. Jako organizacja parasolowa, Macierz promuje polskie szkoły poprzez partnerstwo, współdziałanie oraz lobbing. W Domu Polskim w Ardenach, przy współdziałaniu ze Stowarzyszeniem Wspólnota  Polska, organizowane są szkolenia i konferencje metodyczne dla nauczycieli.

Misja
stowarzyszenia

Dziś misją Polskiej Macierzy Szkolnej jest przede wszystkim łączyć. Pokolenia, światopoglądy, języki i nacje. W kosmopolitycznej Belgii, przez którą w drodze za pracą lub z powodów osobistych przejeżdżają także i Polacy, nieustannie trzeba poszukiwać sposobu międzykulturowej komunikacji. Zachować swoją tradycję, ale i nasycić się tutejszą. Mówić w wielu językach, szanować się nawzajem i być otwartym na drugiego człowieka.

65 lat

Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii.

14 października 2017 roku na murach i mostach niewielkiego  miasteczka w belgijskich Ardenach powiewały biało-czerwone flagi i jubileuszowe plakaty Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii. Polska organizacja świętowała swoje 65-lecie.