Witamy na stronie

Polskiej Szkoły

im. Jana Brzechwy!

Kto

ma język, ten ma tożsamość.
kto ma język, ten ma świat.

H.G.Gadamer

Previous
Next

Previous
Next

Previous
Next

Previous
Next

Previous
Next

Previous
Next

Zapisy

przez cały rok.

Polska Szkoła im. Jana Brzechwy jest polską placówką oświatową działającą w Belgii. Jest to pierwsza polska szkoła społeczna funkcjonująca w tym regionie. Głównym zadaniem naszej szkoły jest nauka języka polskiego z elementami historii oraz geografii Polski, a także wiedzy o społeczeństwie. 

Mamy nadzieję, że Polska Szkoła im. Jana Brzechwy stanie się również miejscem spotkań i wymiany informacji wśród Polonii oraz ośrodkiem pielęgnowania polskich tradycji w tej części Królestwa Belgii. 

lub

Place Roosevelet
6180 Courcelles, Belgium

Email:
sekretariat@polskaszkola.be

Nasi partnerzy

Video

Z życia szkoły: talenty szkolne, niezwykli goście.

talenty szkolne, niezwykli goście, niespodzianki ….

illustration-people-3
Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski”. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji. Kwota dotacji w 2023 r. -7 110,30 PLN brutto. Kwota dotacji w 2024 r. : 7 012,37 PLN brutto. Data podpisania umowy: 12/09/2023 r. Całkowita wartość zadania publicznego: 556 633,00 zł. Zadanie publiczne ” Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.