Witamy na stronie

Polskiej Szkoły

im. Jana Brzechwy!

Kto

ma język, ten ma tożsamość.
kto ma język, ten ma świat.

H.G.Gadamer

Previous
Next

Previous
Next

Previous
Next

Previous
Next

Previous
Next

Previous
Next

Zapisy

przez cały rok.

Polska Szkoła im. Jana Brzechwy jest polską placówką oświatową działającą w Belgii. Jest to pierwsza polska szkoła społeczna funkcjonująca w tym regionie. Głównym zadaniem naszej szkoły jest nauka języka polskiego z elementami historii oraz geografii Polski, a także wiedzy o społeczeństwie. 

Mamy nadzieję, że Polska Szkoła im. Jana Brzechwy stanie się również miejscem spotkań i wymiany informacji wśród Polonii oraz ośrodkiem pielęgnowania polskich tradycji w tej części Królestwa Belgii. 

lub

Place Roosevelet
6180 Courcelles, Belgium

Email:
sekretariat@polskaszkola.be

Nasi partnerzy

Video

Z życia szkoły: talenty szkolne, niezwykli goście.

talenty szkolne, niezwykli goście, niespodzianki ….

illustration-people-3
znaki na stronie www
Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach 2022 i 2023. Kwota dotacji: 13 505 zł. Całkowita wartość zadania publicznego: 549 101,76 zł. Zadanie publiczne ” Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach 2022 i 2023” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.