Nasi partnerzy

Zapraszamy do współtworzenia wraz z nami polskiej szkoły.

Polska Szkoła im. Jana Brzechwy a współpracuje z Ambasadą Polski w Królestwie Belgii oraz Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Królestwie Belgii, a także z oficjalnymi polskimi oraz belgijskimi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi i kulturalnymi.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski”. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji. Kwota dotacji w 2023 r. -7 110,30 PLN brutto. Kwota dotacji w 2024 r. : 7 012,37 PLN brutto. Data podpisania umowy: 12/09/2023 r. Całkowita wartość zadania publicznego: 556 633,00 zł. Zadanie publiczne ” Wsparcie szkół polonijnych w Austrii, Belgii, Cyprze, Francji” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.