Nasi partnerzy

Zapraszamy do współtworzenia wraz z nami polskiej szkoły.

Polska Szkoła im. Jana Brzechwy a współpracuje z Ambasadą Polski w Królestwie Belgii oraz Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Królestwie Belgii, a także z oficjalnymi polskimi oraz belgijskimi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi i kulturalnymi.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego Pomocy Polonii i Polakom za Granicą"

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach 2022 i 2023. Kwota dotacji: 13 505 zł. Całkowita wartość zadania publicznego: 549 101,76 zł. Zadanie publiczne ” Wsparcie społecznych szkół polonijnych w Europie Zachodniej w latach 2022 i 2023” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.