FAQ

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy.

Spis treści

Lokalizacja szkoły

ADRES SZKOŁY: Pl. Franklin Roosevelt 2/3, 6180 Courcelles, Belgia

Podstawa programowa

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Podstawie Programowej opracowanej przez MEN dla uczniów polskich uczących się za granicą. Nauczyciele, uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości ucznia, pracują z podręcznikami polonijnymi w pełni odpowiadającymi specyfice, potrzebom i wymaganiom współczesnych szkół polonijnych. 

Zajęcia w szkole

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00. Uwzględniają one 30 minutową przerwę integracyjną (mały posiłek, zabawa, nawiązywanie relacji). 

Zapraszamy na zajęcia z religii katolickiej wraz z przygotowaniem do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.

Opłaty

Istnieje możliwość płatności w ratach miesięcznych 30 EUR/m-c.

BE25 3630 7380 1882
BIC: BBRUBEBB

Legitymacje

Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie.

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów w Polsce:

37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, do muzeów, do parków narodowych