Kontakt

Zapraszamy do  Polskiej Szkoły im. Jana Brzechwy!

Formularz kontaktowy

Najczęstsze pytania

ADRES SZKOLY:  Place Roosevelet, 3 6180 Courcelles, Belgium

Zapraszamy na zajęcia z religii katolickiej wraz z przygotowaniem do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej oraz zajęcia z rytmiki przy muzyce.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Podstawie Programowej opracowanej przez MEN dla uczniów polskich uczących się za granicą. Nauczyciele, uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości ucznia, pracują z podręcznikami polonijnymi w pełni odpowiadającymi specyfice, potrzebom i wymaganiom współczesnych szkół polonijnych. 

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00. Uwzględniają one 30 minutową przerwę integracyjną (mały posiłek, zabawa, nawiązywanie relacji).