Z cyklu: niezwykli goście na wyjątkowe święto!

Jesteśmy tacy dumni !

Dwaj starsi oficerowie, Pan ppłk Marcin Przybylski i Pan ppłk Rafał Białkowski, delegaci Polskiego Narodowego Przedstawicielstwa Wojskowego (PNPW), przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie, spotkali się z naszymi uczniami klasy zerowej, pierwszej oraz przedszkolakami.
Żołnierze opowiadali o swojej służbie, prezentowali mundur galowy i polowy oraz wyjaśniali znaczenie kolorystyki stroju. Dzieci dowiedziały się, że żołnierze nie tylko bronią kraju, ale też pomagają w sytuacjach kryzysowych oraz biorą udział w misjach pokojowych poza granicami kraju. Duże zainteresowanie wzbudziło wyposażenie żołnierskiego plecaka. Dzieci z uwagą poznawały symbole narodowe: godło, i barwy flagi, ważne elementy samoidentyfikacji, określające, skąd jesteśmy.
Podjęliśmy trudny temat zawodu żołnierza jako służby. Dzieci wysłuchały opowieści o pracy żołnierzy, odpowiedzialności i ryzyku, jakie niesie ze sobą taka praca, szczególnie, że miały okazję usłyszeć taką treść od żołnierza (ppłk M. Przybylski), który w trakcie swojej ostatniej misji w Afganistanie został ranny wykonując zadanie w warunkach związanych z bezpośrednim udziałem w akcji zapobiegania aktom terroryzmu. W 2016 roku ppłk Marcin Przybylski został odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej odznaką „Za Rany i Kontuzje” odniesione podczas działań poza granicami państwa.

Wizyta Panów oficerów wzbudziła dużo dziecięcego podziwu i radości.

O dużym zainteresowaniu świadczyła liczba zadawanych pytań, a także aktywność naszych podopiecznych, za co goście chętnie nagradzali je upominkami militarnymi.
Na koniec spontanicznie udało się zderzyć wizerunek „twardego” żołnierza z potrzebą budowania bliskości z małym człowiekiem i Pan ppłk Marcin Przybylski zaprezentował dwa wiersze Jana Brzechwy „Trzej żołnierze” i drugi ulubiony wiersz jego córki Natalki „Koziołeczek”.
 
Ukoronowaniem naszego spotkania były wpisy obydwu Panów do naszej nowej Księgi Pamiątkowej. Zostaliśmy także szczodrze obdarowani prezentami: flagą i mapą Polski, od Narodowego Przedstawiciela Wojskowego – Pana gen.bryg. Zenona Brzuszko, któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy zaangażowaniem i życzliwością. Panom oficerom dziękujemy za przybycie i poświęcony czas dla uatrakcyjnienia ważnego święta naszej szkoły.